menu dblex
4from
5helig
6andlig
gudlig
7kristen
troende
8andäktig
gudaktig
kristlig
religiös
10rättfärdig
11andaktsfull