menu dblex
2ny
3sär
4egen
unik
5apart
tetig
tosig
6abnorm
barock
bisarr
kufisk
kuriös
lustig
löjlig
rubbad
7befängd
förvänd
grotesk
gåtfull
konstig
mystisk
märklig
onormal
otrolig
ovanlig
snurrig
stollig
sällsam
säregen
8förryckt
sällsynt
särartad
9avvikande
egenartad
främmande
monstruös
onaturlig
originell
överspänd
10egendomlig
excentrisk
fantastisk
märkvärdig
osedvanlig
påfallande
snedvriden
särpräglad
11besynnerlig
förunderlig
oberäknelig
12exceptionell
förbluffande
förbryllande
överraskande
13förvånansvärd
iögonfallande
14förundransvärd
15iögonenfallande