menu dblex
3tro
4akta
anse
mena
säga
5finna
gissa
tänka
vilja
önska
6behaga
tycker
7förmoda
uppleva
8betrakta
9replikera