menu dblex
4nära
5gästa
mötas
6besöka
träffa
7hantera
träffas
8behandla
uppträda
överväga
9sällskapa
12fraternisera