menu dblex
3fel
4bild
bock
chef
karl
knep
make
skyl
5avers
fadäs
farsa
figur
gosse
herre
krona
pappa
plump
tabbe
6advers
dumhet
geront
grimas
gubbar
kapten
lärare
nestor
stabbe
stolpe
7blunder
gamling
gynnare
misstag
plansch
veteran
åldring
8framsida
gråskägg
gubbarna
gubbstut
gubbtjuv
husbonde
magister
patriark
porträtt
teckning
9bondtrick
sädesskyl
10bondförsök
gråhårsman
gubbstrutt
överordnad
11befälhavare
gubbskrälle
klavertramp
12illustration