menu dblex
4frän
vass
5kvick
skarp
uddad
6flikig
fyndig
gaddig
naggad
pikant
taggig
tandad
7bitande
ironisk
slående
snärtig
spetsig
8dräpande
9träffande
10spirituell
11tillspetsad
13epigrammatisk
välformulerad