menu dblex
5ensam
ojämn
omaka
7enstaka
ovanlig
9originell
övertalig
10särpräglad
tillfällig
överflödig