menu dblex
9braskande
utmanande
10ostentativ
11accentuerad
påträngande
12understruken
13iögonfallande
17uppseendeväckande