menu dblex
4oroa
väga
5plåga
6genera
pressa
påvila
trycka
tränga
ängsla
7bedröva
bekymra
bekytta
belasta
besvära
betunga
gravera
8beklämma
förmörka
11överväldiga