menu dblex
4böld
växt
5cysta
6adenom
cancer
kräfta
sarkom
svulst
8svullnad