menu dblex
3bok
ton
4fart
kläm
mara
stöt
5bojor
börda
kraft
press
pränt
tvång
tyngd
6accent
energi
skrift
stress
7avtryck
tonvikt
8betoning
fjättrar
inverkan
påverkan
spänning
trycksak
9bokstäver
påkänning
tryckning
typografi
10belastning
inflytande
11kompression
påfrestning
påtryckning
skattebörda
tryckalster
12ansträngning
uttalsstyrka