menu dblex
3bah
mes
4asch
goja
jolt
larv
lort
prat
pytt
rask
skit
äsch
5bosch
dynga
krafs
nolla
skott
skräp
snack
tjafs
6dravel
kitsch
lappri
sjajas
skrutt
småsak
smörja
sottis
7nonsens
pyttsan
schajas
8adiafora
bagatell
dumheter
lapskojs
odugling
persilja
skitprat
småplock
småsaker
stackare
9struntsak
10krimskrams
mischmasch
rappakalja
11gallimatias
struntsaker
12obetydlighet
småttigheter
13oväsentlighet