menu dblex
3dis
rök
sky
4skur
5dimma
svärm
6dimmor
mörker
töcken
virvel
7dunster
stratus
8molnstod
orosmoln
9dysterhet
molngubbe
molnslöja
molntäcke
stackmoln
10cirrusmoln
fjädermoln
11cumulusmoln
13molnformation