menu dblex
4bråk
6besvär
7krångel
trassel
9svårighet
vedermöda
11svårigheter
14obehagligheter