menu dblex
trubbel
substantiv
svårighet
trassel
besvär
krångel
vedermöda
bråk
svårigheter
obehagligheter

Alla synonymer går att klicka på.