menu dblex
4loge
scen
6estrad
podium
scenen
7läktare
8prispall
9plattform
skådebana
talarstol
10ståndpunkt