menu dblex
4avig
ogin
tvär
5envis
6stursk
tjurig
trilsk
7istadig
trotsig
8obstinat
9oregerlig
rebellisk
uppkäftig
upprorisk
10gensträvig
motsträvig
uppstudsig
11halsstarrig
motspänstig
12trindskallig
13oefterrättlig