menu dblex
5frakt
6körsla
7körning
8forsling
leverans
sändning
transito
överfart
9befordran
flottning
flyttning
fraktning
skeppning
spedition
10förmedling
kontingent
tillförsel
utsändning
överföring
11endossement
försändelse
transporter
överlåtelse
överstående
12förflyttning
konsignation
13fortskaffning
överflyttning