menu dblex
4gård
hage
park
tomt
5torva
täppa
8jordlott
lustgård
örtagård
10anläggning
plantering
19trädgårdsanläggning