menu dblex
3ink
4bula
böld
knöl
kula
myom
växt
5cysta
knuta
polyp
tumör
6buckla
bulnad
cancer
kräfta
sarkom
utväxt
7abscess
bombasm
floskel
svammel
8ganglion
grannlåt
marinism
svullnad
9gongorism
karbunkel
manierism
överdrift
10exkrescens
förhårdnad
grannlåter
11ansvällning
12uppsvällning