menu dblex
7dräglig
hygglig
skaplig
8hjälplig
passabel
9tillåtlig
uthärdlig
10försvarlig