menu dblex
5notis
6annons
anslag
upprop
7affisch
anmälan
rapport
8bulletin
cirkulär
manifest
yttrande
9kommuniké
10förklaring
kungörelse
meddelande
upplysning
11deklaration
12proklamation
13underrättelse