menu dblex
4slut
stöt
6anfall
attack
utgång
utlopp
7angrepp
diatrib
mynning
nedfall
utbrott
utflöde
8bortfall
framstöt
kvalitet
offensiv
resultat
10upplösning
utbrytning
14radioaktivitet