menu dblex
4gods
6grejor
lösöre
prylar
7grunkor
pinaler
8effekter
småsaker
ägodelar
10lösegendom
11inventarier
inventarium
12tillhörighet