menu dblex
3vis
4slug
sund
5mogen
redig
rådig
skarp
smart
tokig
6fiffig
klipsk
knepig
kunnig
listig
normal
nykter
nyttig
riktig
rådlig
sansad
vettig
7begåvad
erfaren
klyftig
rådklok
8finurlig
praktisk
resonlig
skicklig
9förnuftig
försiktig
förslagen
rationell
resonabel
sakkunnig
10beräknande
förståndig
förtänksam
pragmatisk
realistisk
tillrådlig
välbetänkt
11förutseende
insiktsfull
intelligent
omdömesgill
skarpsinnig
12eftertänksam
tillräknelig
13ändamålsenlig