menu dblex
4akut
udda
5extra
6efemär
hastig
spridd
7enstaka
flyktig
kasuell
oväntad
8arbiträr
momentan
temporär
9begränsad
episodisk
kortlivad
kortvarig
opåräknad
ovaraktig
sporadisk
10aleatorisk
godtycklig
oavsiktlig
obeständig
oförutsedd
oväsentlig
preliminär
slumpartad
spasmodisk
övergående
11accidentell
ockasionell
oförutsebar
provisorisk
slumpmässig
12dagsländelik
improviserad
vikarierande
ögonblicklig
13interimistisk
tidsbegränsad
tillförordnad