menu dblex
3art
kår
ras
typ
4fack
grad
kast
kull
nivå
rang
skrå
slag
sort
stil
5grupp
skikt
stånd
6område
släkte
7elegans
instans
kvalité
resning
storhet
årskurs
8division
kategori
kvalitet
standard
9avdelning
folklager
rangklass
11socialgrupp
13begreppsklass
samhällsklass
samhällslager
samhällsskikt