menu dblex
3ära
5dyrka
hylla
vörda
älska
6avguda
svärma
7adorera
beundra
9tillbedja
10idealisera