menu dblex
2ha
te
3bit
låt
öva
4ange
dikt
lära
mäta
poem
röja
sång
ägna
5guida
kanon
rulla
strof
stump
sända
trall
6antyda
anvisa
ballad
belysa
betyga
bevisa
blotta
flagga
förete
melodi
påpeka
påvisa
romans
skylta
spegla
stycke
utpeka
utvisa
återge
7avslöja
chanson
erbjuda
förråda
hembära
hänvisa
kuplett
ledsaga
markera
refräng
skildra
uppföra
uppvisa
vägleda
örhänge
8beteckna
exponera
framvisa
förevisa
förklara
handleda
indicera
indikera
klargöra
schlager
torgföra
utställa
uttrycka
utveckla
9evergreen
framhålla
framlägga
instruera
klarlägga
slagdänga
trudelutt
undervisa
uppenbara
10affischera
chansonett
framställa
illustrera
registrera
ådagalägga
11demonstrera
dokumentera
manifestera
revykuplett
12åskådliggöra