menu dblex
6vävnad
7mönster
8struktur
vävnader
10hopfogning
12beskaffenhet
14sammansättning