menu dblex
textur
substantiv
struktur
beskaffenhet
sammansättning
mönster
hopfogning
vävnad

Alla synonymer går att klicka på.