menu dblex
3öka
4röra
5börja
stiga
6anlita
skarva
tillta
7beräkna
8fabulera
tilltaga
9tillgripa
överdriva
10överbetona