menu dblex
3loj
lös
slö
vek
4matt
mjuk
svag
5duven
dåsig
slabb
slack
slapp
6håglös
ospänd
7apatisk
avspänd
slankig
8hängande
kraftlös
sladdrig
sliddrig
slokande
utmattad
viljelös
9utarbetad
uttröttad
10halvvissen