menu dblex
2
3dra
sno
4bita
fota
kapa
röva
taga
5fatta
fånga
fästa
gripa
hålla
häkta
hämta
knipa
lyfta
lägra
motta
nappa
plåta
räcka
tulla
vinna
välja
älska
6antaga
beröra
erövra
intaga
klippa
knipsa
knycka
nyttja
snatta
stjäla
7använda
avlägga
berätta
erhålla
fungera
fängsla
mottaga
plundra
8beslagta
enlevera
godkänna
ockupera
9acceptera
annektera
arrestera
tillgripa
10konfiskera
11brandskatta
fotografera
överväldiga