menu dblex
4beta
ruva
vaka
5passa
posta
sköta
valla
vårda
värna
6bevaka
bevara
skydda
7bespeja
gardera
8försvara
övervaka
10patrullera
tillvarata
11kontrollera