menu dblex
3låg
4grov
5fräck
gemen
6grisig
lumpen
nedrig
simpel
7oerhörd
osedlig
skabrös
smutsig
snuskig
8slipprig
9anstötlig
grisaktig
10oanständig
svinaktigt