menu dblex
svinaktig
adjektiv
oanständig
skabrös
osedlig
anstötlig
smutsig
slipprig
grov
snuskig
fräck
grisaktig
grisig
nedrig
gemen
lumpen
simpel
låg
Se även
svinaktigt

Alla synonymer går att klicka på.