menu dblex
4egga
inge
5förmå
styra
6intala
7diktera
förleda
inbilla
inblåsa
påverka
8influera
9inspirera
10manipulera
11hypnotisera