menu dblex
2id
3sjå
4flit
iver
jobb
kamp
knog
möda
slit
släp
värv
åtrå
5sträv
syfte
ävlan
6arbete
avsikt
bestyr
besvär
diktan
försök
uppsåt
7göromål
längtan
rörelse
sysslor
tendens
8ambition
riktning
åstundan
9aktivitet
bemödande
10ambitioner
anspänning
aspiration
bemödanden
framåtanda
12ansträngning
aspirationer
14ansträngningar