menu dblex
2ta
3gno
ila
4fara
kila
leta
lura
rusa
vira
5bukta
dreja
fläta
gripa
jäkta
kröka
linda
nysta
rappa
rulla
snoka
snyta
surra
svepa
vinda
vrida
vända
6cirkla
flänga
knycka
kränga
ringla
rotera
slinga
snurra
stjäla
svänga
tvinna
veckla
vindla
virvla
7ombinda
slingra
springa
8hopfläta