menu dblex
6ilsken
nervös
retlig
7argsint
sticken
8eldfängd
9irritabel
lättretad
lättstött
lättsårad
trätgirig
10granntyckt
11obalanserad
snarstucken