menu dblex
4höja
odla
5bilda
bruka
hyfsa
hävda
6arbeta
7förfina
förädla
uppodla
8bearbeta
utveckla
9preparera
upparbeta
uppfostra
10civilisera