menu dblex
3öka
4egga
liva
reta
5driva
peppa
väcka
6främja
kittla
sporra
styrka
7animera
uppamma
uppegga
uppliva
8befrukta
excitera
9inspirera
uppmuntra
10underblåsa
vitalisera
11vederkvicka
12entusiasmera