menu dblex
2ge
3död
låg
4blid
döva
flau
from
hyss
håll
jämn
kuva
lena
lugn
lågt
mild
mjuk
smul
spak
svag
söva
tyst
5dämpa
fodra
förta
gripa
hejda
hämma
kväva
laber
lugna
lätta
mätta
sakta
still
6bedöva
blidka
dämpad
lindra
mildra
minska
ostörd
släcka
stoppa
stäcka
stämma
stävja
trösta
7avbryta
avskild
avväpna
bilägga
fredlig
fridsam
kalmera
ljudlös
lågmäld
långsam
orörlig
rofylld
statisk
stillas
tigande
utfodra
varligt
8fridfull
försvaga
inåtvänd
obemärkt
regerlig
stagnera
stillsam
9saktmodig
stagnerad
tystlåten
10bortdöende
pianissimo
saktfärdig
11anspråkslös
spegelblank
stillfärdig
undertrycka
12kontemplativ
13stillastående
14tillbakadragen
tillbakadraget
15tillfredsställa