menu dblex
3all
nog
väl
4alla
ändå
5redan
visst
6rubbet
7allting
minsann
8alltihop
9alltihopa
11alltsammans
sannerligen