menu dblex
3sår
5fläck
märke
8sårmärke
10brännmärke