menu dblex
stigma
substantiv
fläck
märke
brännmärke
sårmärke

Alla synonymer går att klicka på.