menu dblex
3fix
4fast
grov
hård
jämn
lugn
5matig
reell
rejäl
solid
stark
säker
tjock
trygg
6duktig
flitig
massiv
mastig
mäktig
ordnad
ostörd
robust
sansad
simmig
stabil
7bastant
gedigen
knubbig
kraftig
kronisk
närande
oavvänd
präktig
stadgad
stöddig
8handfast
hållfast
orubblig
pålitlig
varaktig
9bergsäker
bestående
beständig
ihållande
ordentlig
permanent
välavvägd
10balanserad
perpetuell
11regelbunden
respektabel
undersätsig
12substantiell
13stadigvarande