menu dblex
3fri
lös
tom
vid
vig
4lätt
mjuk
5flink
flott
frank
öppen
6bekväm
böjlig
driven
ledigt
rörlig
smidig
svajig
vakant
7obebodd
obesatt
obunden
outhyrd
spontan
8behändig
flytande
frimodig
naturlig
ogenerad
otvungen
9arbetslös
informell
klatschig
lössläppt
obegagnad
obesvärad
oupptagen
sjukledig
sysslolös
tvångslös
10disponibel
hyresledig
lättrörlig
nonchalant
obehindrad
outnyttjat
11odisponerad
odisponerat
oförhindrad
tillgänglig
tjänstledig
13tillbakalutad
14ledigförklarad