menu dblex
4baxa
böja
fela
häva
koka
kuva
odla
röja
veck
vika
5bocka
bända
falsa
hejda
plöja
rygga
skada
svika
synda
vecka
vrida
öppna
6avriva
brytas
bräcka
knäcka
krossa
kränka
mildra
nedslå
plocka
skumma
svalla
7avbryta
avskära
avslita
skingra
upphäva
uppodla
uppriva
uppsäga
utvinna
8förstöra
försvaga
inhibera
nedbryta
splittra
åtskilja
9ramponera
återkasta
överträda
10genombryta
reflektera
åsidosätta
13tillintetgöra